Máy Móc thiết bị

Thông tin chi tiết

Máy mài CNC Sumitomo X3000/Y860/Z550

Hãng sản xuất Sumitomo
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3000/Y860/Z550
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC HCN 8800 X1400/Y1200/Z1235.

Hãng sản xuất Mazak
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X1400/Y1200/Z1235. HSK-A100 16.000 rpm - 6 pallets
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy cưa Amada VM 3800

Hãng sản xuất Amada
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X4500/Y1500/Z1300
Ứng dụng Cưa thép khổ lowsn
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC X3200/Y1400/Z660

Hãng sản xuất Mazak
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3200/Y1400/Z660
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC Nippei Yamoto X800/Y560/Z560

Hãng sản xuất Nippei
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC X900/Y900/Z1020

Hãng sản xuất Makino
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X900 Y900 Z1020
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy khoan cần PLC

Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Quy cách X1400/Y360o /Z900
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy mài cạnh X1000/ Y400/Z2000

Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Quy cách X1000/ Y400/Z2000
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy mài phẳng X2200/Y650/Z700

Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Quy cách X2200/Y650/Z700
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy mài giường X3500/Y1250/Z800 | X3500/Y1700/Z250

Hãng sản xuất Sumitomo- Shibaura
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3500/Y1250/Z800 X3500/Y1700/Z250
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy Phay Plano X4300/Y1400/Z800

Hãng sản xuất Marufuku
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X4300/Y1400/Z800
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay giường X2000/Y800/Z500

Hãng sản xuất ASADA
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X2000/Y800/Z500
Ứng dụng